logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

TERMIN EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/17

1. Część humanistyczna 19 kwietnia 2017 r. (ŚRODA)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00

2. Część matematyczno-przyrodnicza  – 20 kwietnia 2017 r. (CZWARTEK)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki  – godz. 11:00

3. Język obcy nowożytny  – 21 kwietnia 2017 r. (PIĄTEK)

  • na poziomie podstawowym godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00

 

 

DOKUMENTY, Z KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ:

1. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017.

2. Komunikat o przyborach.

3. Komunikat o olimpiadach przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z odpowiedniego zakresu egzaminu gimnzjalnego.

 

Plakat Egzamin 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine