logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Środa, 24 Styczeń 2018

ERASMUS+

"Odkrywanie regionów"

logo 

 

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

   Celem projektu jest poznawanie i promowanie oraz popularyzowanie walorów regionu, w którym mieszkamy.  Takiego zadania podejmą się uczniowie naszej szkoły, francuskiej i niemieckiej. W ramach realizowanego projektu wydany zostanie  folder  turystyczny zawierający informacje  o historii, walorach krajobrazowych naszych terenów, szlakach turystycznych Zaprezentujemy ciekawą historię naszego miasta z okresu zaborów, okresu międzywojennego II wojny światowej, wspominając m.in. o nadaniu praw miejskich i rozbudowie przemysłu przez niemieckich fabrykantów. Zaprezentujemy  tradycje kulturowe i regionalne. Nie zabraknie w nim współczesnych dokonań miasta i ludzi. Dzięki folderom turystycznym wydanym przez uczniów z trzech krajów europejskich wzbogacimy swoją wiedzę o  miastach naszych partnerów w projekcie jak i lepiej poznamy walory historyczno-turystyczne swojej Małej Ojczyzny.

 

PAŃSTWA PARTNERSKIE:

 • Francja                    
 • Niemcy                    
 • Polska               

DŁUGOŚĆ TRWANIA PROJEKTU: 2014-2017

ILOŚĆ UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE: 6-8 OSÓB

WYJAZDY I WIZYTY UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU:

 • czerwiec 2016  -  uczniowie z niemieckiej szkoły przyjeżdżają do Polski,
 • czerwiec 2017 -   uczniowie naszej szkoły odwiedzają szkołę we Francji

 

Założenia projektu:

Projekt folderu - Przewodnik po mojej miejscowości (regionie)

Cele:

 • Poznanie historii i dnia dzisiejszego miejscowości
 • Nabywanie umiejętności zbierania materiałów na dany temat
 • Współpraca w grupie
 • Umiejętność prezentacji danego tematu (dobór najlepszej formy prezentacji)

Projekt jest realizowany przez IV grupy:

 • grupa historyczna
 • grupa przyrodnicza
 • grupa turystyczna
 • grupa redagująca

 

I. GRUPA HISTORYCZNA

TEMAT: Historia i dzień dzisiejszy miejscowości (regionu)

Zadania:

 1. Zebranie i opracowanie informacji historycznych o regionie
 2. Wykonanie zdjęć określonych obiektów - dokumentacja fotograficzna

 

I. GRUPA PRZYRODNICZA

TEMAT: Walory przyrodnicze i ekologiczne miejscowości (regionu)

Zadania:

 1. Zebranie informacji przyrodniczych o regionie i opracowanie ich
 2. Aktualny stan przyrody regionu
 3. Dokumentacja fotograficzna

 

I. GRUPA TURYSTYCZNA

TEMAT: Walory turystyczne regionu

Zadania:

 1. Zebranie informacji przyrodniczych o najatrakcyjniejszych miejscach regionu
 2. Szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe regionu
 3. Zgromadzenie eksponatów np.: fotografii, folderów, jadłospisów(potrawy lubiane przez mieszkańców naszego regionu)

 

II. GRUPA REDAGUJĄCA

TEMAT: Zredagowanie folderu turystycznego Sosnowca i okolic z uwzględnieniem zebranych materiałów przez pracujące w projekcie sekcje.

Wykonanie prezentacji multimedialnej o naszym regionie. 

Zadania:

 1. Stworzenie okładki, strony tytułowej i wstępu
 2. Opracowanie szaty graficznej poszczególnych rozdziałów ( motyw wiodący, rozplanowanie zdjęć i map itp.)
 3. Zebranie w całość i złożenie folderu
 4. Wydrukowanie folderu

 

OPIEKUNOWIE PROEJKTU:

 • Monika Firut
 • Magdalena Piotrowska 

 

ŚLADAMI SOSNOWIECKICH DIETLÓW

4 grudnia 2014 r. uczniowie klasy Ic gimnazjum, w ramach realizacji projektu europejskiego Erasmus +, w temacie: Odkrywamy regiony wzięli udział w pierwszej historycznej wyprawie z cyklu: Spacerów po Sosnowcu.

artykul  

Projekt, którego podjęła się grupa uczniów z gimnazjum ma na celu przybliżenie historii, walorów miasta i regionu oraz propagowanie Sosnowca na arenie międzynarodowej projektu Erasmus+.

Udział w projekcie polega na:

 • poznaniu ważnych historycznie miejsc,
 • dotarciu do nich osobiście,
 • wykonaniu dokumentacji fotograficznej,
 •  zapoznaniu się z materiałami archiwalnymi,
 • nawiązaniu współpracy z instytucjami miasta i regionu,
 • przeprowadzeniu wywiadów dla potrzeb projektu,
 • wykonaniu autorskiego folderu o mieście i prezentacji multimedialnej (dwujęzycznej) pt.: "Czas przeszły, czas teraźniejszy mojego miasta”.

Temat spaceru 4 grudnia 2014 r. "Śladami sosnowieckich Dietlów"

palac 

W programie spaceru uczniowie zwiedzili:

 • budynek dawnej Sosnowieckiej Szkoły Realnej,
 • Pałac Dietla, budynki fabryki włókienniczej przy ulicy Żeromskiego,
 • kościół ewangelicki,
 • mauzoleum Dietlów na cmentarzu przy ulicy Smutnej.

Mieszkając w Sosnowcu poruszamy się utartymi szlakami: szkoła - dom - praca – sklep - przyjaciele i  niedzielne spacery z rodziną.

Warto więc odszukać tę wspaniałą historię sprzed lat, właśnie w swoim mieście.

Warunkiem udziału w Spacerze jest wykupienie cegiełki o wartości 10 zł,  z której dochód  przeznaczony jest na organizację kolejnych spacerów oraz restaurację zabytkowych budynków. Cegiełki uczniowie zakupili u organizatora przed rozpoczęciem spaceru.

Opiekunowie wyprawy: Magdalena Piotrowska i Anna Danielewska


Wideokonferencja ze szkołą w Niemczech - listopad 2014

 Uczniowie z Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu wzięli udział w wideokonferencji ze swoimi rówieśnikami ze szkoły w Eberbach z Niemiec. Wideokonferencja odbyła się w ramach projektu Erasmus + „Klasa Europejska”, który jest realizowany w latach 2015-2017 przez 7 krajów europejskich, w obszarze pięciu projektów.

   W ramach projektu „Discovering regions – Odkrywanie regionów”, współpracują ze sobą: Gimnazjum nr 6 oraz szkoły z Niemiec i Francji. Uczniowie z klasy Ic pod opieką nauczycielki języka niemieckiego Moniki Firut oraz nauczycielki historii Magdaleny Piotrowskiej wybrali najbardziej interesujące zabytki i miejsca godne odwiedzenia w Sosnowcu i regionie. Kolejnym zadaniem było stworzenie prezentacji multimedialnych w języku angielskim, o wybranych obiektach. Uczniowie opisali między innymi Pałac Schoena, pałac Dietla, zamek w Będzinie i osiedle Nikiszowiec w Katowicach oraz pałac w Pszczynie.

   Uczniowie niemieccy z Eberbach, jako najbardziej interesujące miejsca w ich okolicy zaprezentowali miedzy innymi: największe lotnisko w Europie, we Frankfurcie nad Menem, wygasły wulkan Katzenbuckel, zamek Neuschweinstein. Wybrane zabytki uczniowie polscy i niemieccy zaprezentowali podczas wideokonferencji, która okazała się dużym sukcesem dla obu szkół. Uczniowie mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Niemiec, była to również znakomita okazja do wykazania się umiejętnościami językowymi i zastosowania  nowoczesnych sposobów komunikacji. 


   Wideokonferencja ze szkołą w Niemczech - listopad 2015

   14.12.2015 odbyła się w naszej szkole videokonferencja ze szkołą z Niemiec (Eberbach) w ramach realizacji projektu Erasmus+ „Trip around Europe”. Konferencja została przygotowana przez mgr Monikę Firut i mgr Magdalenę Piotrowską ze strony polskiej oraz Christinę Frischholz ze strony niemieckiej.  

   W konferencji udział wzięli uczniowie klasy II c, którzy przygotowali prezentacje PowerPoint przedstawiające naszą szkołę. Zaprezentowali oni budynek szkoły, bazę i osiągniecia sportowe, nauczycieli i uczniów naszej szkoły, wycieczki oraz konkursy organizowane w naszej szkole. Uczniowie niemieccy zaprezentowali przebieg wizyty uczniów francuskich w ich szkole w ramach projektu Erasmus+. Wszystkie prezentacje zostały przedstawione w języku angielskim. Po raz kolejny ten typ komunikacji ze szkołą z Niemiec okazał się  dużym sukcesem, dając uczniom możliwość spotkania z rówieśnikami z Niemiec oraz użycia języka angielskiego. 


 WIZYTA NIEMIECKIEJ SZKOŁY PARTNERSKIEJ W SOSNOWCU - KWIECIEŃ 2016

   Nasze gimnazjum gościło grupę uczennic z niemieckiego miasta Eberbach, z rejonu Badenia-Wirtenbergia. Długo oczekiwana wizyta odbyła się w ramach realizacji programu Erasmus+ w podprojekcie „Odkrywanie regionów”.   

   Celem projektu jest poznawanie i promowanie oraz popularyzowanie walorów regionu, w którym mieszkamy.  Takiego zadania podejmują się uczniowie naszej szkoły, francuskiej i niemieckiej. Z uczennicami ze szkoły w Niemczech i ich opiekunką, nauczycielką historii i języka angielskiego poznaliśmy się w podczas dwóch wideokonferencji.

   Dla gości przygotowaliśmy ciekawy i różnorodny program. Inspiracją oczywiście stał się region i jego promocja. Zorganizowaliśmy również spotkania w szkole, w formie zajęć warsztatowych, quizów, prezentacji, prac plastycznych i udziału w lekcjach języka polskiego, języka angielskiego i historii.

   Uczniowie z podprojektów „Romantyzm”, „Słownik obrazkowy” i „ Sytuacje z życia codziennego”, uczestniczyli razem z nami w zajęciach warsztatowych.

   Zajęcia dotyczyły historii filmu, w pierwszej części  obejrzeliśmy krótki film przedstawiający historię kinematografii, w drugiej części spotkania wykonywaliśmy samodzielnie proste urządzenie wprawiające obraz w ruch – zoetrop i taumatrop. Zabawa była wspaniała, pozwoliła nam  bliżej się poznać, komunikować się w języku angielskim i poznać krótką historię kinematografii.

   Koordynatorka naszego projektu pani Monika Firut zadbała o to, aby nasze językowe kompetencje wzbogacone zostały  umiejętnym posługiwaniem się  językiem projektu, jakim jest język angielski, ale również język niemiecki  był dla nas niezwykle przydatny. Pani Magdalena Piotrowska czuwała nad historycznymi śladami i wątkami niezbędnymi dla realizacji projektu.

   W niedzielę 24 kwietnia samolot z gośćmi wylądował w godzinach popołudniowych na lotnisku w Pyrzowicach. W poniedziałek powitał uczniów pan dyrektor nauczyciele i młodzież gimnazjalna, również dzieci ze szkoły podstawowej. Atmosfera była niezwykła. Warsztaty i lekcje były twórcze i urozmaicone przebiegały w luźnej, serdecznej  atmosferze. Od wtorku rozpoczęliśmy podróże po naszym i nieco dalszym regionie Polski.

   Pierwsza z podróży, to zwiedzanie kopalni ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej „Sztygarka”, w środę powitał nas deszczowy Kraków, którym nasi goście byli zachwyceni. Europejska stolica Kultury zawsze zachwyca bez względu na aurę. W czwartek – spacer po Sosnowcu szlakiem rodziny Dietlów, odwiedziny w Pałacu i mauzoleum rodziny Dietlów. Niezwykle ciekawym miejscem był kościół ewangelicki mieszczący się dawnej hali fabrycznej. W jego wnętrzu o historii rodziny Dietlów oraz zwyczajach ewangelików opowiedział nam Marcin Luter. Dzień póżniej odwiedziliśmy Katowice,  stolicę regionu z bardzo nowoczesnym Muzeum Śląskim, w którym nasi goście poznali historię stosunków polsko-niemieckich na przestrzeni wieków.

   Nasze rodziny z polską gościnnością przyjęły uczennice ze szkoły z Eberbach, nauczycielka Kristina również zaznała gościny w polskim domu naszej pani - Moniki Firut. My również odwiedziliśmy ją, korzystając z zaproszenia na wspólne grillowanie.  

Oprócz nas w podróżach uczestniczyli również nasi koledzy z II c. My i nasze rodziny bardzo polubiliśmy koleżanki z zaprzyjaźnionej szkoły, miło nam było je gościć, fajnie spędziliśmy ten tydzień. Żal było się żegnać, ale już za rok spotkamy się we Francji.

Klaudia, Dawid, Karolina.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej projektowej galerii oraz prezentacji, która powstała po wizycie niemieckich gości:

»PREZENTACJA«

 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine