logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Kino europejskie wczoraj i dziś – Szkolny Klub Filmowy”

Założenia innowacji:
   Projekt zakłada wprowadzenie elementów wiedzy o filmie i kinematografii na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego w zespołach, które zgłoszą się do Klubu Filmowego oraz problematyki społecznej ukazanej w specjalnie dobranych filmach wykorzystanych na godzinach wychowawczych w klasach II Gim. Ponadto uczniowie uczestniczący w zajęciach Klubu Filmowego będą samodzielnie analizować filmy i przygotowywać własne scenariusze, plakaty filmowe i krótkie filmiki. W czasie zajęć zostaną wykorzystane elementy języka angielskiego i francuskiego. Uczniowie będą także uczestniczyć w ogólnopolskim programie KINOSZKOŁA.

   Proponowana tematyka zajęć odbywałaby się zgodnie programami nauczania obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 46 i Gimnazjum nr 6.

Rok szkolny 2016/2017, 2017/2018

   Zajęcia trwające 2 godziny (120 minut) co dwa tygodnie odbywające się naprzemiennie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 46 i Gimnazjum nr 6.
   Pierwsze zajęcia organizacyjne odbędą się we wrześniu osobno dla uczniów klas IV – VI i klas gimnazjum.

TEMATYKA W GIMNAZJUM
Historia kina:
- początki kinematografu - bracia Lumière
– historia kina europejskiego, terminy związane z tworzywem filmowym.
– terminologia filmowa w języku angielskim
– język plakatu filmowego

Kino powojenne:
– scenariusz filmowy – nowa fala ( la Nouvelle Vague) w kinie francuskim.
– gatunki nowej fali kina europejskiego
– zapoznanie z kinematografią angielską (reżyserzy, aktorzy, filmy)
– film jako dziedzina sztuki i fenomen kultury masowej
– muzyka filmowa jako dopełnienie dzieła reżysera

Kino współczesne, ważne festiwale filmowe:
– stworzenie scenariusza filmowego w języku polskim lub angielskim, słynne festiwale i nagrody kinowe w Europie i na świecie
– humor angielski jako specyficzne tworzywo filmowe, stworzenie scenariusza filmowego
– montaż dzieła filmowego, prezentacja filmu wykonanego na podstawie stworzonych przez uczniów scenariuszy.

Problematyka dziel filmowych:
- historia i ważne wydarzenia społeczne oraz ich wpływ na życie zwykłego człowieka
- problemy nastolatków (relacje z rodzicami, szkoła, anoreksja, próby samobójcze, przemoc)


TEMATYKA - SZKOŁA PODSTAWOWA:

Historia kina:
- prekinematografia,
- początki kina – bracia Lumière, George Méliès
- gatunki filmowe i ich charakterystyka

Współczesne kino dla dzieci i młodzieży:
- słynne adaptacje filmowe książek dla dzieci i młodzieży ( „Mikołajek”, „ Harry Potter”, „Niezgodna”, „Igrzyska Śmierci”)
- problematyka współczesnych filmów dla dzieci,
- jakim językiem przemawia do nas film?
- elementy języka angielskiego i francuskiego na podstawie fragmentów znanych filmów.

Udział w warsztatach filmowych KinoSzkoła odbywających się w Pałacu Kultury w Dąbrowie Górniczej – koszt 11 zł (dla chętnych). Tematyka dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Autorki innowacji: mgr Joanna Adamczyk (język polski), mgr Kamilla Tomaszewska- Stachura (język angielski).

 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine