logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

STOŁÓWKA SZKOLNA

 

 

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej przyjmuje sekretariat szkoły

 

z dn. 01.01.2017 r. odpłatności za wyżywienie jest możliwe tylko przelewem na nr konta:  

  

 ING BANK ŚLĄSKI: 06 1050 1142 1000 0090 3110 0515

 

W opisie przelewu należy podać:

 

1. ZSO nr 7 

2. Nazwisko i imię dziecka

3. Klasa ….. SP/GIM,

4. Wyżywienie za m-c …..

 

REGULAMIN:

  1. Odpłatność za obiady należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe.
  2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest zgłoszenie nieobecności dziecka na posiłku. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie pod numerem:(0-32) 263-35-53 lub (0-32) 263-50-74
  3. Zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością z wyjątkiem poniedziałku, gdzie nieobecność zgłasza się do godziny 800. Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście lub telefonicznie pracownikowi wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.
  4. Koszt niewykorzystanych posiłków w danym miesiącu odliczony będzie w następnym miesiącu rozliczeniowym z zastrzeżeniem pkt. 2.
  5. Informacje o należności za obiady można uzyskać na świetlicy i w sekretariacie szkoły.
  6. Obowiązkiem rodzica/prawnego opiekuna jest zgłoszenie rezygnacji z wyżywienia w kolejnym miesiącu, pod koniec bieżącego miesiąca.
  7. Obiady są wydawane na stołówce szkolnej od 1130 do 1340

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine