logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

WITAJ SZÓSTOKLASISTO !!!

 

 

Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

 

  1.  z urzędu - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie,
  2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.Wzór ZGŁOSZENIA (dla uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły) - pobierz

 

Wzór WNIOSKU (dla uczniów mieszkajacych poza obwodem szkoły) - pobierz

 

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ ?

 

   Gimnazjum nr 6 im. Jana Kochanowskiego jest placówką oświatową taką, jak wszystkie inne w naszym mieście. Jest jednak kilka aspektów, które wyrózniają naszą szkołę spośród innych.

   W naszej szkole panuje życzliwa atmosfera, uczniowie traktowani są w sposób indywidualny, a realizowanie ich potrzeb edukacyjnych, wychowawczych, emocjonalnych i społecznych stanowi priorytet szkoły.

   Na terenie naszej placówki działają różnego rodzaju koła zainteresowań. Uczniowie w czasie zajęć pozalekcyjnych mogą więc poszerzać swoją wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych - uczniowie doskonalą swoje umiejętności i wiadomości do egzaminu gimnazjalnego, mogą również rozwijać swoje zdolności teatralno - aktorskie (spotkania z poezją w bibliotece szkolnej), zainteresowania filmem (organizujemy wyjazdy na warsztaty filmowe i wieczorki filmowe w szkole) i sprawności sportowe (co niewątpliwie umożliwia komleks boisk sportowych typu Orlik).

   Szkoła realizuje szeroko zakrojony program wychowania patriotycznego, tak istotnego we współczesnym świecie. W ramach działań patriotycznych szkoła organizuje konkursy związane z utworzeniem Armii Krajowej oraz Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

   Ważnym aspektem pracy naszej placówki jest także działalność charytatywna. W szkole działa KLUB WOLONTARIATU, który organizuje zbiórki żywności i atykułów szkolnych dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, współpracujemy z Domem Opieki Społecznej oraz Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

   Budynek szkoły to nie tylko zajęcia w salach lekcyjnych. Wyjeżdżamy nad morze, w góry, za granicę (Paryż, Londyn), ale także zwiedzamy najbliższą i dalszą okolicę z KLUBEM WŁÓCZYKIJ.

  Od 2014 r. uczestniczymy w trzyletnim programie ERASMUS+, w ramach którego współpracujemy z Francją, Niemcami, Anglią, Hiszpanią, Holandią i Rumunią. W związku z projektem staramy się, aby uczniowie rozwijali swoje kompetencje językowe na zajęciach dodatkowych z nauczycielami języków obcych.

 

  Dlaczego warto wybrać naszą szkołę? Ponieważ daje solidne podstawy w zakresie kształcenia ogólnego, rozwija zainteresowania uczniów, organizując im ciekawe zajęcia pozalekcyjne, kształtuje właściwe wzory postaw, w tym postawy patriotycznej i obywatelskiej, uczy szacunku wobec historii i tradycji własnego narodu, kształci wrażliwość na potrzeby innych i umiejętność dostrzegania obok siebie drugiego człowieka, stwarza poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i zrozumienia.

 

Chcemy rozwiać Państwa wątpliwości co do wyboru szkoły, więc zapraszamy do obejrzenia prezentacji !!!

 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine