logoVulcan1

dbi

KO KATOWICE

Sobota, 16 Grudzień 2017

GABINET MEDYCZNY

Opiekę medyczną nad uczniami SP 46 sprawuje

NZOZ Nasza Przychodnia 
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kisielewskiego 2
tel. 32 263-24-84
 

 www.nasza-przychodnia.pl
https://www.facebook.com/nasza.przychodnia.sosnowiec
Ulotka

 _____________________________________________________________

 

Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

mgr Marty Stępień

w roku szkolnym 2017/2018

 

poniedziałek: 900 - 1400

wtorek: 900 - 1400

środa: 900 - 1400

czwartek: 900 - 1400

piątek: 900 - 1400

_____________________________________________________________

 

Do zadań pielęgniarki/higienistki szkolnej należy:

 • świadczenia profilaktyczne, w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej,
 • kierowanie postępowaniem przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruć,
 • doradztwo dla dyrektora szkoły zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.

Pielęgniarka albo higienistka szkolna m.in. wykonuje i interpretuje testy przesiewowe, które pozwalają w porę wykryć nieprawidłowości w zakresie:

 • rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała) z określeniem współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
 • układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
 • zeza (Cover test, test Hirschberga);
 • ostrości wzroku;
 • widzenia barw;
 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
 • ciśnienia tętniczego krwi.

Ponadto, wykonując testy przesiewowe pielęgniarka szkolna dokonuje orientacyjnej oceny ucznia w zakresie zaburzeń statyki ciała oraz wad wymowy.

Terminy wykonania badań bilansowych i testów przesiewowych:

 • klasa I szkoły podstawowej;
 • klasa III szkoły podstawowej;
 • klasa V szkoły podstawowej;
 • klasa I gimnazjum;
 • klasa I szkoły ponadgimnazjalnej;
 • ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia.

Profilaktyczne badania lekarskie (bilanse zdrowia) dzieci i młodzieży szkolnej do ukończenia 19 r.ż., a także obowiązkowe szczepienia ochronne wykonują lekarze, do których osoby te są zadeklarowane.

Szczegółowy opis badań bilansowych oraz testów przesiewowych w poszczególnych grupach wiekowych zawarty jest w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1248, z późn. zm.)

 

 

 

szkola bez przemocy

logoVulcan

nauczyciel z klasa

55464.3

Joomla templates by Joomlashine