- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

11 lutego 2016r. uczniowie klasy IIa i IId odwiedzili Urząd Wojewódzki w Katowicach. Dzieci poznały historię gmachu a także rolę, jaką budynek pełni obecnie. Uczniowie obejrzeli Westybul, zwiedzili Salę Sejmową, Skarbiec, schron i tunel ewakuacyjny. Poznali też zasadę działania windy paciorkowej.

Jednak głównym celem wycieczki był:

EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112.

Z tej okazji uczniowie gościli w Wydziale Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Tam obejrzeli prezentację o tym: kto, kiedy i jak może korzystać z nr 112. W czasie spotkania z policjantami dowiedzieli się, jak postępować w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach. Odwiedzili także punkt, w którym przyjmowane są zgłoszenia o różnego rodzaju wypadkach. Poznali procedury towarzyszące każdemu zgłoszeniu i mogli wcielić się w rolę dyżurnego odbierającego telefony. Kolejne spotkanie było ze strażakiem, który mówił o zadaniach straży i zaprezentował sprzęt wykorzystywany w czasie akcji. Na zajęciach z pierwszej pomocy dzieci spotkały się z ratownikami medycznymi. Panowie opowiedzieli o swojej pracy i o tym, jak postępować w czasie udzielania pierwszej pomocy. Dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem ćwiczyły sztuczne oddychanie. Na zakończenie każdy uczestnik wycieczki dostał torbę pełną niespodzianek.

Składamy szczególne podziękowania
Pani Dorocie Grali-Kubik
za zorganizowanie imprezy.