- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

Jesteśmy szkołą z klasą
Dnia 10 listopada 2009 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, przygotowana przez uczniów klasy VIB i licealistów.
Aktorzy przybliżyli widzom historię Polski pod zaborami, przedstawili upadek powstań narodowych oraz odzyskanie przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku.

Święto Niepodległości 2009 Święto Niepodległości 2009 Święto Niepodległości 2009 Święto Niepodległości 2009 Święto Niepodległości 2009 Święto Niepodległości 2009 Święto Niepodległości 2009 Święto Niepodległości 2009

powrót