- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * œświetlica
 * biblioteka
    zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki


Dnia 12 września 2014 r. uczniowie klasy II b piątkowe popołudnie spędzili na wernisażu wystawy Agnieszki Chrościckiej-Kaczmarek z Pracowni Ceramiki i Rękodzieła "Biesczadownia".

Wernisaż odbył się w MDK "Kazimierz". Na spotkaniu dzieci miały okazję spotkać sie z twórcą najpiękniejszych aniołów. Miały także okazję własnoręcznie ozdobić przygotowane przez panią Agnieszkę ceramiczne anioły.powrót