- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

1 listopada to święto, w czasie którego wspominamy tych,
których odeszli.

Dnia 30.10.2015r. uczniowie klasy III B odwiedzili cmentarz parafii św. Joachima w Sosnowcu przy ul. Zuzanny. Na cmentarzu zagórskim zachowały się oryginalne, artystycznie wykonane nagrobki z przełomu XIX i XX w. i okresu międzywojennego. Do ciekawszych obiektów należą: płaskorzeźba anioła na grobie rodziny Dobrowolskich, rzeźba kobiety opierającej się o płytę nagrobkową, z zatartą już inskrypcją. Jest tu Pomnik Nieznanego Żołnierza z wojny 1920 roku, cudem uratowany podczas II wojny światowej, a także grobowiec rodziny Gadomskich, znanych przemysłowców.