- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczkiJesteśmy szkołą z klasą


Apel poświęcony 69 rocznicy
powołania do życia Armii Krajowej


17 lutego 2011r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 69. rocznicy powołania do życia Armii Krajowej. Apelowi towarzyszył Konkurs Pieśni Powstańczej.

Uroczystość rocznicową swą obecnością uświetnili zaproszeni przez nas goście : Prezes Zarządu Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK w Katowicach mjr Marian Piotrowicz , pseudonim "Kometa", doc. dr praw Andrzej Rożanowicz, Wacław Wójcik - mjr rezerwy i starszy wizytator do spraw obronności w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach , dyrektor Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu - pani Aleksandra Żbik.

Pan mgr inż Marian Piotrowicz to żołnierz AK Okręgu Barka, nauczyciel, były wiceprezes i prezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK. Jest inicjatorem i autorem wyboru tematów do pracy "By czas nie zatarł i niepamięć". Autor wydanej w 1999 r. monografii "10-lecie Okręgu Śląskiego" podsumowującej jego działalność i dorobek, licznych referatów okolicznościowych wygłaszanych na sympozjach historycznych, rocznicowych uroczystościach i patriotycznych spotkaniach. Człowiek wielkiego czynu, propagator edukacji patriotycznej wśród młodzieży.

Marian Piotrowicz podkreśla znaczenie symboli narodowych dla kształtowania poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu oraz stwierdza, że: "młodzież musi pamiętać, że za los Ojczyzny wkrótce będzie odpowiedzialna".

69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK

Przed prezentacją następnego gościa został zacytowany fragment wywiadu zamieszczony na łamach Polityki, w którym jego autor tak mówi o swoim rozmówcy: "Kiedy na lekcji omawia bombę atomową, dzieciaki śmieją się, ziewają, dlatego stara się tę bombę pomijać, a zaoszczędzony czas poświęca na dyskusje o poborze do wojska, egzaminach do szkół wojskowych, ataku terrorystycznym na Amerykę, bo o tym jego uczniowie chcą rozmawiać. - To jest ich życie i o to życie im chodzi - mówi Wacław Wójcik, który za wszelką cenę pragnie PO z tym życiem pożenić. Nie chce, żeby jego PO było nudne, oderwane od ludzi i żeby, tak jak kiedyś, było światem nierzeczywistym, zmorą, która w nieskończoność powraca.

Dlatego wszelkie trudności w zawodowym życiu starał się pokonywać entuzjazmem i miłością. - "Może ja tego PO nie umiem aż tak dobrze. Ale ja to PO kocham. No i kocham młodzież, która się go uczy".

Pana Wacław Wójcik to mjr rezerwy i starszy wizytator do spraw obronności w Śląskim Kuratorium Oświaty w Katowicach, wieloletni nauczyciel PO w szkołach woj. śląskiego, autor podręcznika do nauki PO w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej.

Gościem naszego apelu był również doc. dr praw Andrzej Rożanowicz, żołnierz AK czynnie działający w Światowym Związku Żołnierzy AK w Zarządzie Oddziału w Katowicach.

Młodzież wysłuchała krótkiej historii Armii Krajowej. Oto jej fragment:
27 września 1939 r. w okupowanej Polsce, w Warszawie, powstały struktury Państwa Podziemnego. Z inicjatywy gen. Michała Tokarzewskiego - Karaszewicza została powołana konspiracyjna organizacja Służba Zwycięstwu Polski. Dało to początek budowy Polskiego Państwa Podziemnego, które stało się fenomenem nie tylko w okresie II wojny światowej. W niedługim czasie powstał Związek Walki Zbrojnej przekształcony 14 II 1942 r, w Armię Krajową. W obliczu eksterminacji narodu polskiego, miażdżącej przewagi wojsk hitlerowskich, rozbudowanej administracji wroga na okupowanych terenach naszego kraju powstanie tego typu armii było koniecznością. Na czele AK stanął gen. Stefan Grot-Rowecki, a po aresztowaniu go przez gestapo nowym dowódcą został Tadeusz Bór-Komorowski. Na ostatnim etapie wojny AK dowodził Leopold Okulicki, któremu przyszło w tragicznych okolicznościach rozwiązać AK.
Było to 19 stycznia 1945r.

Armia Krajowa to ok. 400 tyś żołnierzy. Walczyli w podziemiu z okupantem hitlerowskim, a ich walka przybierała różne formy od dywersji, sabotażu, wywiadu, do organizacji tajnego nauczania na terenie całego kraju. W podziemiu działała Tajna Organizacja Nauczycielska chroniona przez żołnierzy AK, walczących w polskim ruchu oporu.

Fakty historyczne dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego i jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej wzbogacone zostały pieśniami, wierszami i filmami z okresu okupacji. Młodzież klas czwartych, piątych i szóstych śpiewała konkursowe piosenki powstańczej Warszawy. Szanowne jury, w skład którego weszli m.in. zaproszeni goście, wyłonili zwycięskie klasy. Zadanie nie było łatwe, ponieważ wszyscy uczniowie z wielkim talentem i zaangażowaniem prezentowali pieśni.

A oto laureaci:

I miejsce zajęła klasa V a, która zaprezentowała pieśń pt. :"Pałacyk Michla",

II miejsce przypadło w udziale klasie V c za interpretację piosenki pt.: "Sanitariuszka Małgorzatka",

III miejsce zajęła klasa IV a za "Hej chłopcy, bagnet na broń".

Na uwagę zasługiwała ciekawa interpretacja "Piosenki w tramwaju" w wykonaniu chłopców z klasy IV b.

Pieśni patriotyczne w trakcie apelu wykonali uczniowie V LO. Na zakończenie uroczystości głos zabrali szanowni goście. Biblioteka szkolna wzbogaciła swoje zbiory o wydawnictwa Światowego Związku Żołnierzy AK, które przekazano na ręce dyrektora szkoły.

Organizatorzy apelu:
Anna Danielewska
Magdalena Piotrowska

69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK 69 rocznica powołania do zycia AK