- strona główna
- o szkole
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * pedagog
 * logopeda
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy

- sprawdzian
- warunki ubezpieczenia
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"
- koła zainteresowań

  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Sosnowiecki klub karateWOJNY - NIGDY WIĘCEJ

To już 73 lata minęły od wybuchu II wojny światowej. Daty 1 września
i 17 września 1939 roku jeszcze długo, w nas Polakach, budzić będą refleksje nad okrutnymi latami wojny.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół uczcili pamięć wielu pomordowanych Polaków oraz wszystkich tych, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim i najeżdżcą sowieckim.

W uroczystym Apelu wzięli udział uczniowie wielu klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Recytowali wiersze, wypowiadali słowa narracji nasi debiutanci, uczniowie klas: IVa i Vb. Apel uświetniła swoim występem szóstoklasistka Julia Roch pięknie recytując wiersz pt.: "Elegia o chłopcu polskim",a licealiści zadbali o oprawę medialną. Dla tych uczniów była to bardzo wzruszającą chwila i ważna misja, przekazania prawdy historycznej o tamtych tragicznych latach ubiegłego wieku, społeczności uczniowskiej.

A oto fragment scenariusza:

Słowa Papieża Jana Pawła II skierowane do narodu polskiego w 1979 roku:

"O ludziach, którzy żyli wraz z nami i wśród nas"

Słowo "Ojczyzna" posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się, nie znają inne narody Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak nasz Naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń.

I dlatego też dla całego pokolenia tak straszliwym wstrząsem była ostatnia wojna światową i przeżyta w Polsce okupacja. Kilkadziesiąt lat temu wojna ta zakończyła się na wszystkich frontach. Rozpoczął się wraz z tym momentem nowy okres w dziejach naszej Ojczyzny. Nie możemy jednak zapomnieć wszystkiego, co się złożyło na doświadczenia wojny i okupacji. Nie możemy tez zapomnieć bohaterstwa żołnierza polskiego, który walczył na wszystkich frontach świata "za wolność naszą i waszą".

Odnosimy się z szacunkiem i wdzięcznością do każdej pomocy jakiej wtedy doznaliśmy od innych. Z goryczą myślimy o zawodach, których nam nie oszczędzono.

To tu się chylą sztandary, płyną laurowe wieńce, to tu przysięgamy- szepcząc- WOJNY JUŻ NIGDY WIECEJ! NIGDY WIECEJ!

73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej 73 rocznica wybuchu II wojny światowej
powrót