- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * œświetlica
 * biblioteka
    zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki


W roku szkolnym 2014/2015 Dzień Bezpiecznego Internetu przypadał na 11 lutego 2015 roku. Ze względu na ferie zimowe tematem bezpiecznego Internetu zajęliśmy się w drugiej połowie lutego.

Już zwyczajowo uczniowie naszej szkoły po dyskusji na zajęciach komputerowych przygotowywali plakaty promujące bezpieczeństwo w Internecie, zagrożenia wynikające z szerokiego do niego dostępu oraz zachowania bezpieczne podczas korzystania z sieci. Przygotowaliśmy galerię najciekawszych prac.

powrót