- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy

- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski

- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Sosnowiecki klub karate


DNI EUROPY 2010


W dniu 15 czerwca 2010 r. odbyło się spotkanie uczniów klas IV - VI zorganizowane przez członków szkolnego Klubu Europejskiego pod kierunkiem pani Anny Danielewskiej.

Historię powstania Unii Europejskiej przybliżyli nam,
uczniowie klas: Vb i VIb.

Poszczególne klasy przygotowały prezentacje na temat wylosowanych wcześniej krajów Unii Europejskiej.

Klasa IVa - GRECJAKlasa IVb - SZWECJAKlasa IVc - WIELKA BRYTANIAKlasa Va - NIEMCYKlasa Vb - WŁOCHYKlasa VIa - WĘGRYKlasa VIb - POLSKAKlasa VIc - AUSTRIAWszyscy uczestnicy spotkania otrzymali słodkie upominki.powrót