- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 *œświetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczkiJesteśmy szkołą z klasą


Tegoroczne obchody Dni Ziemi w naszej szkole przebiegały pod hasłem

"Człowiek wrogiem czy przyjacielem przyrody?".

Apel podsumowujący cykl obchodów Dni Ziemi przygotowała klasa VC i przedstawiła go 20 kwietnia. Laureaci konkursów klasowych i indywidualnych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane m. in. przez Fundację Ekologiczną "Silesia". Apel uświetniła swoją obecnością
Pani profesor Maria Pulinowa, która jest inicjatorką obchodów Miejskich Dni Ziemi w Sosnowcu i Pan Dyrektor Andrzej Biernacki.

Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych przygotowali prezentacje "Na tropie przyrody - nasze znaki". Na plakacie używając pisma obrazkowego, przedstawiali jak należy zachować się w rezerwacie przyrody.
Najwyżej oceniona została prezentacja Pauliny Sachy i Magdy Denisiuk z klasy VB, drugie miejsce zajęły Julia Dorobisz i Natalka Łabuzek z klasy VIB, trzecie miejsce Ania Synowiec i Daria Woźniak z klasy VA a wyróżnienie Alicja Małysz i Ola Piwońska z klasy VC.

W konkursie wiedzy pod hasłem "Zagrożenia naszego środowiska - przyczyny, skutki i przeciwdziałania" najlepiej wypadli uczniowie:
Olek Fira z klas szóstych, Krystian Rarata z klas piątych i Olga Różycka z klas czwartych.

Najładniejsze klasowe gazetki pod hasłem "Jestem przyjacielem przyrody" wykonali uczniowie klasy IVC, II miejsce zajęli uczniowie klasy VIA, a III miejsce uczniowie klasy VB.

W konkursie literackim wyróżnienie zdobyła Anna Synowiec.

W konkursie plastycznym I miejsce zdobyła Karolina Wójcik,
II miejsce Daria Woźniak i III miejsce Patryk Słomski.

W konkursie fotograficznym wyróżnieni zostali Jakub Szopiński,
Julia Jarzęcka i Paulina Sacha.

Nagrodzonym gratulujemy!

Dni Ziemi 2011 Dni Ziemi 2011 Dni Ziemi 2011 Dni Ziemi 2011 Dni Ziemi 2011 Dni Ziemi 2011 Dni Ziemi 2011 Dni Ziemi 2011


powrót