- strona główna
- o szkole
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * pedagog
 * logopeda
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy

- sprawdzian
- warunki ubezpieczenia
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"
- koła zainteresowań

  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Sosnowiecki klub karateŚWIĘTO EDUKACJI 2012

12 października 2012 roku uczniowie ZSO Nr 7 w odświętnych nastrojach spotkali się na dużej sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie hymnu Polski i hymnu Europy.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych gimnazjum.

Dyrektor szkoły wręczył nagrody nauczycielomi i wyróżnienia uczniom szkoły.

Część artystyczną o życiu w szkole przygotowali uczniowie gimnazjum.

Uczniowie klas szóstych przygotowali montaż na Dzień Nauczyciela.

Uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej zadedykowali wszystkim nauczycielom żywiołowe tańce.


powrót