- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

II miejsce dla Mateusza Piątkowskiego - ucznia klasy V B
w XV Regionalnym Konkursie Dziennikarskim.

W ramach pisania pracy konkursowej Mateusz przeprowadził wywiad
z Tomaszem Burtanem - członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Klimontowa.
Swoją pracę zatytułował "Wzajemna pomoc jest potrzebna.".

Oto fragment wywiadu:

MP: Jak w kilku słowach zachęciłby Pan mieszkańców Klimontowa do włączenia się w działalność stowarzyszenia? Czy takie młode osoby jak ja mogłyby pomóc i pracować na rzecz naszej dzielnicy?

TB: Razem pracujmy dla rozwoju Klimontowa - jest to potrzebne nam wszystkim. Ty też możesz pomóc, możesz być wolontariuszem, pomysłodawcą, organizatorem. Proponuję Ci utworzenie grupy na Facebooku, która będzie informować o planowanych działaniach najmłodszych mieszkańców naszej Dzielnicy.

Serdecznie gratulujemy.>>>powrót