- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

13 października odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Święta Edukacji.

Uroczystość rozpoczęła swoim wystąpieniem Pani Dyrektor, która przypomniała historię KEN, złożyła życzenia oraz wręczyła Nagrody Dyrektora pracownikom administracji i obsługi oraz nauczycielom. Życzenia wszystkim pracownikom szkoły złożyli również przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

Następnie wystąpiła grupa teatralna "Acting Family". Uczniowie przedstawili humorystyczny spektakl pt."Moja mama jest nauczycielką". Grupę teatralną przygotowała pani Małgorzata Kukulska.>>>powrót