- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Sosnowiecki klub karate

Program Profilaktyczny EPSILON. Klasa IIC.

15 marca i 30 marca odbyły się zajęcia w klasie IIC w ramach realizacji programu profilaktyczno - wychowawczego "EPSILON". Zajęcia były prowadzone przez pedagogów i psychologów z Centrum Edukacji i Profilaktyki Stowarzyszenie Epsilon. Zajęcia oparte są o metody aktywnego uczestnictwa dzieci i wychowawcy, w szczególności wykorzystane są techniki narracyjne. Celem programu jest kształtowanie pozytywnej komunikacji w grupie, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawanie i nazywanie emocji jak również wzrost poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnej relacji pomiędzy uczniami.
Dziękujemy Pani pedagog mgr M. Wylot za zorganizowanie zajęć.>>>powrót