- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Uczniowie klas: IV a i V b w dniach 26.09.2016 oraz 11.10.2016 wzięli udział w zajęciach Programu Profilaktyczno-Wychowawczego realizowanego przez Stowarzyszenie Epsilon Centrum Edukacji i Profilaktyki.

Celem programu było podniesienie umiejętności życiowych u uczniów poprzez kształtowanie konstruktywnych wzorców komunikacyjnych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, nazywania emocji oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości, oraz budowania więzi ze szkołą i poczucia przynależności do zespołu klasowego.

Uczniowie klasy IV a wcielając się w różne role przeżywali problemy bohaterów i szukali możliwych rozwiązań. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem pracowały metodami aktywnego uczestnictwa, m.in. metodą dramy brytyjskiej i mini projektów. Warsztaty zakończyły się odniesieniem fikcyjnej historii do realnych problemów oraz działań, jakie można podjąć w rzeczywistości. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z warsztatów, z ich twarzy nie schodził uśmiech, a wypracowane podczas zajęć prace ozdobiły naszą klasopracownię.

Uczniowie klasy V B ćwiczyli umiejętność zapobiegania izolacji i odrzucenia w klasie. Podczas zajęć wykazali się dużą kreatywnością. Byli zaangażowani i bardzo aktywni. Umocnili swoją wrażliwość i szacunek dla każdego człowieka.>>>powrót