- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate

GRONO PEDAGOGICZNE
Szkoły Podstawowej nr 46
im. J. Kiepury w Sosnowcu


mgr Anna Ułanowska - dyrektor


mgr inż. Ewa Mucha - wice-dyrektor


mgr Ewelina Boroń - wice-dyrektor

PEDAGOGRELIGIA, ETYKA
mgr Mariola Wylot mgr Ewa Załęcka
mgr Teresa Czyżewska
mgr Joanna Tomasik
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNAŚWIETLICA SZKOLNA
mgr Anna Czerniak
mgr Beata Czernik
mgr Ewa Krzykawska
mgr Elżbieta Mazur
mgr Małgorzata Polak
mgr Barbara Siwek
mgr Joanna Tomasik
mgr Joanna Babicz
mgr Patrycja Misztal
mgr Ewa Szmyła
JĘZYK POLSKIJĘZYK ANGIELSKI
mgr Joanna Adamczyk
mgr Dorota Ćwiertnia
mgr Anna Danielewska
mgr Katarzyna Gwoździk
mgr Marta Galewska
mgr Małgorzata Kukulska
mgr Monika Maślanka
mgr Dagmara Żaak
JĘZYK NIEMIECKIHISTORIA
mgr Monika Firut mgr Bożena Chmielarz
mgr Magdalena Piotrowska
MATEMATYKAINFORMATYKA, TECHNIKA, ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Elżbieta Czarnecka
mgr Renata Domańska
mgr Aldona Ficińska
mgr Ewa Mucha
mgr Magdalena Zmarlak
mgr Anna Ułanowska
mgr Ewelina Boroń
mgr Agnieszka Gawlik
mgr Elżbieta Czarnecka
mgr Renata Domańska
mgr Małgorzata Paruzel
mgr Małgorzata Polak
PRZYRODAPLASTYKA, MUZYKA
mgr Halina Siudyka
mgr Barbara Wybraniec
mgr Wioleta Wyszyńska
mgr Magdalena Zachariasz
BIOLOGIAGEOGRAFIA
mgr Halina Siudyka
mgr Beata Skołubowicz
mgr Barbara Wybraniec
FIZYKACHEMIA
mgr Małgorzata Paruzel
mgr Anna Ułanowska
mgr Jolanta Turniak
WYCHOWANIE FIZYCZNEWIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
mgr Agnieszka Gawlik
mgr Tomasz Łyczek
mgr Marcin Mazur
mgr Agata Skowrońska
mgr Dagmara Żaak
mgr Bożena Chmielarz
BIBLIOTEKA SZKOLNAWYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Adam Kubikmgr Halina Siudykapowrót