- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate
Budowę Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 46 rozpoczęto w 1984 roku na obszarze dawnych pól uprawnych, zwanych Łanami. W lutym 1989r. szkoła rozpoczęła swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą. W roku szkolnym 1991/1992 placówka korzystała już ze wszystkich pomieszczeń, tzn. 32 izb lekcyjnych, 2 sal gimnastycznych, 7 pracowni oraz zaplecza socjalnego. Szkoła rozwijała się bardzo dynamicznie. W lutym 1989r. naukę rozpoczęło 631 uczniów w 22 oddziałach aby w roku 1995/1996 osiągnąć apogeum 1500 uczniów w 56 oddziałach.

9-letni dorobek nauczycieli, uczniów
i rodziców został dostrzeżony, uznany
i nagrodzony. 27 lutego1998r. odbyła się doniosła uroczystość, podczas której odczytano akt nadania Publicznej Szkole Podstawowej Nr 46 imienia sławnego artysty, śpiewaka Jana Kiepury. Biskup Adam Śmigielski poświęcił sztandar szkolny z wizerunkiem "chłopaka z Sosnowca".Przewodniczący Rady Miejskiej- Bogusław Kabała i prezydent m. Sosnowca- Michał Czarski, odsłonili tablicę pamiątkową. Imprezę uświetniły uczniowskie występy oraz oryginalna scenografia.

Od 1 września 1999r. placówka realizuje założenia reformy systemu edukacji i jest 6-letnią szkołą podstawową.

Od początku istnienia szkoły aż do sierpnia 2001r. dyrektorem był
mgr Jan Bożek. Stanowiska wicedyrektorów pełniły : mgr B.Mosurek,
mgr J.Gałęza-Terelak, mgr J. Jeleń, mgr Z. Kunicka, mgr M.Wiórkowska,
mgr Joanna Brandt, mgr Anna Ułanowska.

Od 1 września 2001r. Szkoła Podstawowa Nr 46 im.Jana Kiepury wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7. Obowiązki dyrektora pełni mgr Andrzej Biernacki zaś wicedyrektora mgr Elżbieta Firlej.

Od roku szkolnego 1997/1998 przyznawany jest szczególnie wyróżniającym się uczniom naszej szkoły tytuł "GODNY PATRONA SZKOŁY".

We wrześniu 2003 roku otrzymaliśmy tytuł "Szkoły z klasą".

Od roku szkolnego 2008/2009 szkoła realizuje projekt unijny "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" wspólfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa.

W roku szkolnym 2009/2010 obchodziliśmy uroczyście XX-lecie powstania szkoły.>>>więcej

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła przystąpiła do programu MEN "Radosna szkoła".

Od 3 września 2012 r. w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Jana Kiepury, Gimnazjum Nr 6 im. Jana Kochanowskiego i V Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana. Obowiązki dyrektora ZSO pełni mgr Andrzej Biernacki zaś wicedyrektora: mgr Małgorzata Wiórkowska oraz mgr Ewa Mucha.

Uchwałą Rady Miasta Sosnowca z dniem 1 września 2014 roku w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Jana Kiepury oraz Gimnazjum Nr 6 im. Jana Kochanowskiego.

Od 1 września 2017 r. szkoła jest ponownie ośmioklasową Szkołą Podstawową nr 46 im. J. Kiepury w Sosnowcu. Obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Anna Ułanowska, wicedyrektorami są: mgr Ewa Mucha oraz mgr Ewelina Boroń.
VLiceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana - historia.
powrót