- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 *œświetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczkiJesteśmy szkołą z klasą


MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

1 września 2011 roku w naszej szkole odbyła się Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2011/2012.

Dyrektor szkoły serdecznie powitał władze Sosnowca, władze oświatowe, przedstawicieli wielu środowisk życia społecznego miasta i regionu, ludzi nauki, kultury, uczniów i ich rodziców.

Motywem przewodnim inauguracji roku szkolnego były prawa dziecka, idea podmiotowego traktowania dzieci, poszanowania ich odrębności i odmienności, wreszcie uznania wielkiej siły dziecięcej wyobraźni i twórczego działania:

Oto fragment wystąpienia uczniów:

Przy dzieciach jest miejsce na szacunek, zrozumienie, tolerancję, filantropię, twórcze działanie, uznanie, wreszcie przyjaźń i miłość. Dziecko to też człowiek odczuwa te same potrzeby i ma te same prawa co ludzie dorośli.

Działania inicjowane przez ludzi wrażliwych, ludzi z wyobraźnią, ludzi którzy chcą cząstkę z siebie dać dzieciom, powinny być naszą cechą narodową.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów SP i LO nawiązywała do praw dziecka. Zdjęcia zamieszczone w naszej galerii najlepiej oddają atmosferę tamtego słonecznego dnia, który rozpoczął nowy rok szkolny. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 MIEJSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
powrót