- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 września 2016 r.
   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


23 - 31 grudnia 2016 r.
   Zimowa przerwa świąteczna

16 - 29 stycznia 2017 r.
(W roku szkolnym 2017/2018
29 stycznia - 11 lutego 2018 r.)

   Ferie zimowe

13 - 18 kwietnia 2017 r.
   Wiosenna przerwa świąteczna

19 - 21 kwietnia 2017 r.
   Egzaminy gimnazjalne

23 czerwca 2017 r.
   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.
   Ferie letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
14.10.2016 r.,
31.10.2016 r.,
21.04.2017 r.,
2.05.2017 r.,
16.06.2017 r.

Uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły w tych dniach będą mieli zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.)

ZEBRANIA I KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

8.09.2016 r.Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VI godz. 17:30
20.10.2016 r.Konsultacje;
godz. 17:00 - 18:00
17.11.2016 r.Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VI godz. 17:30
8.12.2016 r.Konsultacje;
godz. 17:00 - 18:00
12.01.2017 r.Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VI godz. 17:30
16.03.2017 r.Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VI godz. 17:30
20.04.2017 r.Konsultacje;
godz. 17:00 - 18:00
23.05.2017 r.Zebranie i konsultacje;
zebrania kl. I - VI godz. 17:00
konsultacje godz.18:00 - 19:00powrót