- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
   - Ognisko Pracy      Pozaszkolnej nr 2
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI


Vulcan - instrukcja

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 września 2017 r.
   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


23 - 31 grudnia 2017 r.
   Zimowa przerwa świąteczna

29.01.2018 r. - 11.02.2018 r.
(W roku szkolnym 2018/2019
11.02.2019 R. - 24.02.2019 r.)

   Ferie zimowe

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.
   Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 20 kwietnia 2018 r.
   Egzaminy gimnazjalne

22 czerwca 2018 r.
   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca - 2 września 2018 r.
   Ferie letnie
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
20.04.2018 r.,
30.04.2018 r.
2.05.2018 r.,
4.05.2018 r. - dzień zostanie odrobiony w dniu 14.04.2018 r.(sobota)


Uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły w tych dniach będą mieli zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.)

ZEBRANIA I KONSULTACJE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

7.09.2017 r. (czwartek)Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VII godz. 17:30
17.10.2017 r. (wtorek)Konsultacje;
godz. 17:00 - 18:00
14.11.2017 r. (wtorek)Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VII godz. 17:30
12.12.2017 r. (wtorek)Konsultacje;
godz. 17:00 - 18:00
16.01.2018 r. (wtorek)Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VII godz. 17:30
13.03.2018 r. (wtorek)Zebranie;
kl. I - III godz. 17:00
kl. IV - VII godz. 17:30
24.04.2018 r. (wtorek)Konsultacje;
godz. 17:00 - 18:00
15.05.2018 r. (wtorek)Zebranie i konsultacje;
zebrania kl. I - VII godz. 17:00
konsultacje godz.18:00 - 19:00powrót