- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Przedstawienie profilaktyczne "Czerwony Kapturek"

19 stycznia 2016r. uczniowie klas I-III obejrzeli przedstawienie profilaktyczne "Czerwony Kapturek".

Dzieci dowiedziały się, jakie mogą być konsekwencje nieposłuszeństwa oraz nadmiernego zaufania do obcych, którzy nie zawsze mają wobec nich dobre zamiary. W przedstawieniu został pokazany kontrast pomiędzy dobrem, a złem. Zły Wilk czai się na Czerwonego Kapturka i próbuje wszelkich sposobów, nie cofając się przed najgorszym. Morał i przesłanie przedstawienia jest taki, że nigdy z nieznajomym nie należy wdawać się w rozmowy oraz nie należy otwierać obcym osobom drzwi, a także udostępniać swoich danych osobowych.

Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało, było dużo zabawy, śpiewu i tańca.Przedstawienie profilaktyczne Przedstawienie profilaktyczne Przedstawienie profilaktyczne Przedstawienie profilaktyczne