- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

W dniu 18 listopada 2016 r. uczniowie klasy Vb uczestniczyli w Konkursie Ekologiczno-Technicznym. Uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą na temat ochrony środowiska, dziewczęta wykonały piękne kreacje z materiałów do recyklingu natomiast chłopcy pomysłowe pojazdy lub roboty przyszłości. Ostatnią konkurencją był test pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach - makiety skrzyżowań uczniowie własnoręcznie wykonali. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od sponsora Geting Leasing.>>>powrót