- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 *œświetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczkiJesteśmy szkołą z klasą


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

22 czerwca 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Po odśpiewaniu hymnu uczniowie klas szóstych przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Pan dyrektor podsumował miniony rok szkolny. Wręczył wyróżniającym się uczniom homorowe tytuły "Godny Patrona Szkoły" oraz nagrody za najlepszy wynik na sprawdzianie szóstoklasistów.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Wręczono świadectwa ukończenia szkoły wszystkim absolwentom oraz świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas czwartych i piątych.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne rodzicom wyróżniających się absolwentów szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Następnie zostały wręczone nagrody za osiągnięcia sportowe, statuetki dla najlepszych sportowców szkoły, wyróznienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur 2011" oraz nagrody za zbiórkę makluatury. Najlepszymi sportowcami szkoły zostali: Gabriela Ćwiertnia i Sebastian Dudała. Tytuł "Superklasy roku szkolnego 2010/2011" otrzymała klasa IV b.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Przedstawiciele szóstoklasistów pożegnali dyrekcję, grono pedagogiczne, pracowników szkoły i kolegów.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Krótką część artystyczną przygotowali uczniowie klas piątych.

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Na zakończenie uczniowie klas czwartych i piątych utworzyli szpaler,
a uczniowie klas szóstych wraz z wychowawcami opuścili salę gimnastyczną przy dźwięku ostatniego dla nich w murach tej szkoły dzwonka.

Nasi absolwenci:

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011 Zakończenie roku szkolnego 2010/2011
powrót