- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W piątek 24 czerwca uczniowie klas IV - VI naszej szkoły zakończyli uroczyście rok szkolny 2014/2015. Przed akademią uczniowie klas czwartych i piątych utworzyli szpaler, wzdłuż którego przeszli nasi absolwenci wraz z wychowawcami, przy dźwięku "ostatniego dzwonka". Wprowadzono sztandar szkoły, odspiewano hymn państwowy. Następnie w ciepłych słowach zwrócił sie do uczniów Dyrektor szkoły, pan Andrzej Biernacki.

Uroczyście wręczono:
- statuetki "Godny patrona szkoły" - wyróżniającym się szóstoklasistom,
- świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV - VI, którzy uzyskali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem,
- nagrody i wyróżnienia - uczniom, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i postawą wyróżnili się na tle społeczności szkolnej,
- statuetki za osiągnięcia sportowe, - świadectwa ukończenia szkoły wszystkim absolwentom.

Szóstoklasiści pożegnali dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły i młodszych kolegów.

Piątoklasiści złożyli absolwentom życzenia, wręczyli im drobne upominki.ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI :)


>>>powrót