- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Dnia 25.11.2016r na świetlicy szkolnej w ramach Programu Promocji Zdrowia odbył się dla klas 1-3 SP Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu.

Celem konkursu było:

1. Promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia, w tym racjonalnego odżywiania.
2. Rozpowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych w zakresie spędzania czasu wolnego w czasie roku szkolnego i podczas wakacji.
3. Aktywizowanie uczniów w zakresie podejmowania działań na rzecz zdrowia.
4. Promowanie stosowania aktywności fizycznej na co dzień.

Wyniki konkursu

I miejsce zajęła Kalina Tomczyk, klasa II d
II miejsce zajęła Lena Słomka, klasa II d
III miejsce zajęła Gabriela Bielecka, klasa II d


Zwycięzcom gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie:)

>>>powrót