- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

Jesteśmy szkołą z klasą


Wycieczka klas VIa VIc do Krakowa

25.09.2009


Manggha - Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej

W Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej zapoznawaliśmy się ze sztuką i techniką Kraju Kwitnącej Wiśni.

Program "Japonia wczoraj i dziś" składał się z trzech części:

  • prezentacji multimedialnej przedstawiającej wybrane zagadnienia kultury, sztuki i życia codziennego w Japonii,
  • warsztatów: Kimono - prezentacja tradycyjnego stroju,
  • zwiedzania aktualnej wystawy z przewodnikiem.
Spotkanie z Japonią Spotkanie z Japonią Spotkanie z Japonią Spotkanie z Japonią Spotkanie z Japonią Spotkanie z Japonią


Zamek Królewski i Katedra na Wawelu

Na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie zwiedzaliśmy Zamek Królewski - Reprezentacyjne Komnaty Królewskie, Katedrę, groby znajdujące się w kryptach pod Katedrą oraz dzwon Zygmunta.

Wawel Wawel Wawel Wawel Wawel Wawel

Z wycieczki wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni.

Kraków 2009 Kraków 2009
powrót