- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Muzeum Ślaskie zachwyca.

Uczniowie klas piątych zwiedzali Muzeum Ślaskie w Katowicach w jego nowej, nowoczesnej siedzibie. Nowy kompleks budynków, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice, wraz z innymi powstającymi instytucjami tworzy Strefę Kultury - nowe centrum życia kulturalnego miasta.

Uczniów zachwyciła interaktywna ekspozycja historii Górnego Ślaska od XVII w. do czasów obecnych. Najtrudniejszy czas dla Ślazaków, to oderwanie tych terenów od Polski. Niemiecki Górny Ślask nigdy się nie poddawał, a mieszkający tu Polacy walczyli o powrót tych ziem do Macierzy.

Uczniowie wzięli udział w lekcji pt.: "Tajemnice map" zorganizowanej w centrum edukacyjnym Muzeum. Wykład dotyczył zagadnień: Czym są mapy? W jakim celu i jak je tworzono?
Poznanie map z różnych epok było odpowiedzią na pytania. Uczniowie wcielili się w rolę podróżników z dawnych czasów i tworzyli własne mapy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej wizyty w Muzeum.
>>>powrót