- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

16 grudnia 2016r. w świetlicy szkolnej przeprowadzono zajęcia na temat niebezpieczeństwa uzależnień u dzieci. Dzięki różnorodnym metodom i formom (opowiadanie, pogadanka, rozwiązywanie krzyżówki, pokaz) uczniowie zapoznali się z rodzajami uzależnień, w tym od internetu, dowiedzieli się o groźnych skutkach nałogów np. palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania narkotyków. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie wspólnych plakatów dotyczących tematu zajęć oraz otrzymanie naklejki PRECZ Z NAŁOGIEM
>>>powrót