- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karateOgnisko Pracy Pozaszkolnej nr 2

Sekretariat Ogniska Pracy Pozaszkolnej Nr 2 mieści się pod adresem Starzyńskiego 41. Nr tel. do placówki to (32) 290 91 37. Faks: (32) 290 91 37. Placówka mieści się na obszarze gminy Sosnowiec. Organem nadzorującym jest Wydział Edukacji UM Sosnowiec.

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy współpracę z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu. Nauczyciele tej placówki będą nas wspierać podczas opieki nad dziećmi na świetlicy szkolnej.

Charakter działalności Ogniska jest wolny od systemu lekcyjnego, co stwarza atmosferę rozwijającą prawidłowy i wszechstronny rozwój osobowości dzieci. Ognisko jest placówką ogólnodostępną a uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne i dobrowolne. Nauczyciele zapewniają opiekę uczniom na świetlicy, po zajęciach lekcyjnych, w miłym i bezpiecznym otoczeniu. Zajęcia rozwijają kreatywność, która prowadzi do umiejętności kierowania sobą. Ćwiczą logiczne myślenie, wypowiadanie się, rozwijają fantazję i wyobraźnię twórczą oraz zainteresowania. Przygotowują do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, umożliwiają podnoszenie sprawności fizycznej, promują zdrowie. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w imprezach, licznych konkursach i zajęciach rekreacyjnych.

Zajęcia organizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2
w roku szkolnym 2017/2018 na terenie naszej szkoły:

Rodzaj zajęć
Dzień tygodnia,
godziny
Prowadzący zajęcia

Koło regionalne:
"Mój region - moja Ojczyzna"


poniedziałek
12:30 - 15:30

"Koło młodych umysłów"

wtorek
12:30 - 15:30

Koło polonistyczno - plastyczne

środa
12:30 - 15:30
mgr Sylwia Krauze

Koło przyrodniczo - geograficzne
"Odkrywamy naszą planetę"


czwartek
12:30 - 15:30
mgr Patrycja Misztal
powrót