- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 *œświetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki29 listopada o godzinie 12:00 odbyła się uroczystość otwarcia kompleksu boisk sportowych przy ulicy 11 Listopada.

Obiekt powstał w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".

W spotkaniu wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz miasta, Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcja i uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz przedstawiciele szkół i przedszkoli z Zagórza i Klimontowa.

Program "Moje Boisko - Orlik 2012" realizowany jest przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, aby mogły cieszyć się z uprawiania sportu w bezpiecznych warunkach, na nowoczesnych obiektach.

Program adresowany jest do wszystkich gmin, bez względu na położenie geograficzne, zamożność gminy.

Program realizowany jest wspólnie przez rząd i samorząd.

Program "Moje Boisko – Orlik 2012" przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas expose w dniu 23 listopada 2007 roku, zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w Polsce do roku 2015 celem działania Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich.

Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych zadań, które należy konsekwentnie realizować.

W skład Orlika wchodzą: ogrodzone boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 19,1m x 32,1m. Wybudowany został także budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, który pełnić będzie funkcję magazynu sprzętu gospodarczo-sportowego, szatni, zespołu higieniczno-sanitarnego, pomieszczenia gospodarza obiektu i trenera środowiskowego. Zimą obiekt przekształcał się będzie w "Białego Orlika". To pierwszy taki Orlik w Sosnowcu. Uruchomienie lodowiska planowane jest na połowę grudnia. Będzie ono miało 28 metrów długości i 15 szerokości. Dzięki specjalnemu agregatowi, na łyżwach będzie można jeździć nawet przy temperaturze dodatniej, nieprzekraczajšcej 10 stopni. Przy lodowisku powstanie też wypożyczalnia łyżew, a na miejscu będzie je można naostrzyć.

Orlikiem zarządzał będzie dyrektor ZSO Nr 7. W dni powszednie Orlik w godz. 8.00-15.00 będzie do dyspozycji szkół, od 16.00 do 21.00 będzie ogólnodostęny. W weekend będzie można z niego korzystać od 8.00 do 21.00 z godzinną przerwą między 15.00 a 16.00.

Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11

Po uroczystoœci pierwsze mecze na nowo-otwartym "ORLIKU" rozegrali uczniowie klas sportowych z Gimnazjum Nr 14 oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 46.

Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11 Otwarcie Orlika, 29.11.11


powrót