- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Sosnowiecki klub karate

Szkoła Podstawowa Nr 46 im. Jana Kiepury
w Sosnowcu
ul.Gwiezdna 2
41-218 Sosnowiec
woj.śląskie
tel/fax 032/263 5074 , 2633553

sp46@sosnowiec.edu.pl

Tablica poświęcona patronowi szkołyBudynek szkoły
Przekazanie sztandaru szkoły

Dysponujemy 21 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, siłownią, boiskiem, orlikiem, w zimie - lodowiskiem, biblioteką, pracownią komputerową, stałym dostępem do internetu.
Szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicy (6:30-16:00), obiady w szkolnej stołówce, opiekę higienistki szkolnej, opiekę pedagoga.

Stołówka Biblioteka Biblioteka Świetlica Świetlica Świetlica Gabinet higienistki Gabinet pedagoga szkoły Gabinet logopedy Lekcja języka polskiego Lekcja języka polskiego Lekcja historii Lekcja matematyki w klasie V a Lekcja informatyki Lekcja przyrody Lekcja sztuki WF w klasie IV a Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane Nauczanie zintegrowane klasa I Nauczanie zintegrowane klasa I

Nasza szkoła jest nowoczesna, przyjazna dziecku i rodzicom, otwarta na nowości dydaktyczne i wychowawcze, związana ze środowiskiem lokalnym i pielegnująca patriotyzm narodowy. Realizujemy w/w poprzez:

  • kultywowanie tradycji regionalnych w ramach majowych obchodów Święta Patrona Szkoły Jana Kiepury,
  • przyznawanie Honorowego Tytułu "Godny Patrona Szkoły" dla wybitnych uczniów,
  • uczestniczenie w obchodach Dni Ziemi (skierowanych na dzielnicę, miasto, region),
  • w ramach uroczystego pasowania na ucznia klasy I, sadzenie drzewek wokół szkoły,
  • propagowanie wśród uczniów wartości kultur Europy i świata poprzez prężnie działający Klub Europejski i konkurs "Bliżej Europy",
  • rozbudzanie ambicji sportowych poprzez masowy udział uczniów w zawodach
powrót