- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

Jesteśmy szkołą z klasą


W planetarium

Uczniowie klas VIa i VI b w dniu 5.12.2006 r. byli na wycieczce w planetarium w Chorzowie. Uczestniczyli w lekcji w stacji meteorologicznej, obejrzeli seans w planetarium oraz zwiedzili obserwatorium.

STACJA METEOROLOGICZNAZlokalizowana jest na wysokości 320 m n.p.m. Bazą Stacji jest ogródek meteorologiczny urządzony i wyposażony zgodnie z normami opracowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ogródku znajduje się klatka meteorologiczna, w której na wysokości 2 m nad gruntem umieszczony jest psychrometr Augusta, termometry ekstremalne i tygodniowy termohygrograf. Na terenie ogródka zainstalowany jest również deszczomierz Hellmanna i elektroniczny pluwiograf zapisujący w sposób ciągły przebieg i natężenie opadów na dysku komputera. Obok wspomnianego standardowego wyposażenia, w drugiej klatce umieszczony jest zestaw elektronicznych czujników temperatury i wilgotności powietrza. Stacja także posiada czujniki: promieniowania słonecznego i promieniowania radioaktywnego.

SEANS W PLANETARIUM


 • 1. Niebo nad Śląskiem
 • -dowiedzieliśmy się: jak na Śląsku i w Polsce wschodzą i zachodzą Słońce i Księżyc w różnych fazach, jakie układy gwiazd
  i inne ciekawe ciała niebieskie są widoczne, gdzie wypatrywać meteorów
  i w której porze nocy, gdzie szukać planet, jak wygląda kometa, czym są te ciała niebieskie i zjawiska? • 2. Mgławice i galaktyki Odkrywca galaktyk, Edwin Powell Hubble - nazwał je wyspami wszechświata. Te gigantyczne twory są cegiełkami, z których zbudowany jest nasz Wszechświat. Dzięki specjalnemu projektorowi zbliżymy się do wielu mgławic i galaktyk - ich obrazy rozciągają się na całym niebie. Obiekty niebieskie krańców Wszechświata, ich powstanie - narodziny
  i obecny stan.

 • 3. Z życia gwiazd
 • OBSERWARORIUM  Największy w Polsce refraktor (luneta soczewkowa)
  powrót