- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klas±
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorz±d
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osi±gnięcia uczniów
- wycieczki

Jeste¶my szkoł± z klas±


Wycieczka do Planetarium w Chorzowie

W dniu 4 grudnia 2009 r. uczniowie klas szóstych udali się do Planetarium w Chorzowie.

Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009
    Program wycieczki obejmował:
  • lekcję w stacji meteorologicznej,
  • seans w planetarium,
  • zwiedzanie obserwatorium,
  • zwiedzanie wystawy .

W stacji meteorologicznej mieli¶my okazję dowiedzieć się jak wygl±da codzienna praca w stacji. Obejrzeli¶my psychrometr Augusta, wiatromierze, termometry ekstremalne, kolankowe termometry glebowe, tygodniowy termohigrograf, deszczomierz Hellmanna i elektroniczny pluwiograf zapisuj±cy w sposób ciągły przebieg i natężenie opadów na dysku komputera. Dowiedzieli¶my się, jak badana jest wilgotno¶ć powietrza.

Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009

Niezapomniane wrażenia pozostawił seans: Zmiany wygl±du nieba za dnia i w nocy w różnych porach roku. Orientacja na sferze niebieskiej, elementy sfery; kierunki świata, zodiak. Planety bliższe i dalsze. Niebo nad ¦l±skiem.

Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009

W obserwatorium obejrzeli¶my największy w Polsce refraktor (lunetę soczewkow±).

Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009

Mieli¶my również okazję "przymierzenia" stroju astronauty i zważenia się np. na Marsie, Księżycu ....

Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009

Ostatnim punktem programu było zwiedzanie wystawy minerałów.

Planetarium 4.12.2009 Planetarium 4.12.2009

Jeszcze tylko zdjęcie z M.Kopernikiem ...... i czas wracać do szkoły.

Planetarium 4.12.2009


Organizator wycieczki: mgr Barbara Wybraniec.

Opiekunowie: mgr Elżbieta Czarnecka, mgr T.Łyczek, mgr Zuzanna Podlasko, mgr Barbara Wybraniec.
powrót