- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 *¶wietlica
 * biblioteka
   zobacz nowo¶ci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klas±
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorz±d
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osi±gnięcia uczniów
- wycieczkiJeste¶my szkoł± z klas±


"SZÓSTOKLASISCI PRAWIE W KOSMOSIE"

Dnia 7 grudnia 2011 roku wzięli¶my udział w wycieczce przedmiotowej do Planetarium w Chorzowie. Podróż odbyli¶my autokarem w towarzystwie wszystkich klas szóstych i opiekunów. Zwiedzanie obiektu rozpoczęli¶my od stacji sejsmologicznej, gdzie były rejestratory drgań skorupy ziemskiej. Następnie oglądali¶my spektakl: "A jednak się kręci...", który przybliżył nam ruch obrotowy Ziemi i zmiany pór roku. W czasie projekcji mogli¶my podziwiać gwiazdy i gwiazdozbiory. Kolejnym etapem naszej wycieczki były zajęcia w stacji meteorologicznej. Poznaliśmy sposoby rejestrowania temperatury, siły wiatru, ciśnienia i opadów. Wycieczkę zakończyliśmy w obserwatorium astronomicznym, gdzie oglądaliśmy teleskop i wysłuchaliśmy informacji na temat zasad jego działania. Dzięki wizycie w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie mogli¶my poszerzyć swoj± wiedzę z zakresu przyrody.

Sprawozdanie przygotowali uczniowie klasy VIb na lekcji j. polskiego, a zarejestrował je Sebastian Dudała

powrót