- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karateWYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018
W SP 46 W SOSNOWCU


Klasy I
Klasy II
Klasy III
Klasy IV
Klasy V
Klasy VI
Klasy VII
KLASA I
Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki (oprócz religii) i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła. Podręcznik do religii kupują we własnym zakresie Rodzice.

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWyd.Nr MEN
Religia Żyjemy w Bożym świecie.
Podręcznik do religii dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.
D. Kurpiński,
J. Snopek,
red.ks.
K. Mielnicki,
E. Kondrak
Jedność AZ-11-
01/12-
KI-1/12
Edukacja wczesnoszkolna "Elementarz odkrywców". Podręcznik. Klasa 1.
Edukacja polonistyczna,
społeczna i przyrodnicza.
Edukacja matematyczna.
E. Hryszkiewicz,
B. Stępień,
J. Winiecka-Nowak,
K. Bielenica,
M. Bura,
M. Kwil,
B. Lankiewicz
Nowa Era 790/1/
2017
Język angielski"Tiger 1". Klasa I, podręcznik+ćw. C. Read,
M. Ormerod,
M. Kondro
Macmillan 836/1/
2017powrót
KLASA II
Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki (oprócz religii) i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła. Podręcznik do religii kupują we własnym zakresie Rodzice.

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWyd.Nr MEN
Religia Idziemy do Jezusa.
Podręcznik do religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej.
D. Kurpiński,
J. Snopek,
red.ks.
K. Czerkawski,
E. Kondrak
Jedność AZ-12-
01/12-
KI-3/12
Edukacja wczesnoszkolna "Nasz elementarz". Podręcznik do szkoły podstawowej.
Klasa II, części 1-4. Nasze ćwiczenia.
Klasa II, części 1-4.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Język angielski"Tiger 2". Klasa II, podręcznik+ćw. C. Read,
M. Ormerod,
M. Kondro
Macmillan 673/2/
2015powrót
KLASA III
Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki (oprócz religii) i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła. Podręcznik do religii kupują we własnym zakresie Rodzice.

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWyd.Nr MEN
Religia Jezus jest z nami.
Podręcznik do religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń.
D. Kurpiński,
J. Snopek,
red.ks.
K. Czerkawski,
E. Kondrak
Jedność AZ-13-
01/12-
KI-4/13
Edukacja wczesnoszkolna "Nasz elementarz". Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa III, części 1-4. Nasze ćwiczenia. Klasa III, części 1-4. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Język angielski"Tiger 3". Klasa III, podręcznik+ćw. C. Read,
M. Ormerod,
M. Kondro
Macmillan 673/3/
2016powrót
KLASA IV
Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki (oprócz religii) i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła. Podręcznik do religii kupują we własnym zakresie Rodzice.

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWyd.Nr MEN
Religia "Miejsce pełne BOGActw" - podręcznik + zeszyt ćwiczeń Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
B. Nosek
JednośćAZ-21-
02/12-
KI-1/12
Język polski "NOWE Słowa na start!"
Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz
Nowa Era907/1/
2017
Historia "Wczoraj i dziś"
Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski
Nowa Era877/1/
2017
Język angielski "Junior Explorer"
Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
J. Heath,
M. Crawford,
M. Mrozik,
K. Kłopska
Nowa Era837/1/
2017
Matematyka "Matematyka z kluczem"
Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, cz. 1 i 2.
M. Braun
A. Mańkowska
M. Paszyńska
Nowa Era875/1/
2017
Przyroda "Tajemnice przyrody"
Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
M. Marko-Worłowska
F. Szlajfer
J. Stawarz
Nowa Era863/
2017
Muzyka "Lekcja muzyki"
Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era852/1/
2017
Plastyka "Do dzieła!"
Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era903/1/
2017
Zajęcia techniczne "Jak to działa?"
Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era295/1/
2017
Informatyka "Teraz bajty"
Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV.
G. Koba MIGRA806/1/
2017

powrót
KLASA V
Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki (oprócz religii) i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła. Podręcznik do religii kupują we własnym zakresie Rodzice.

.
PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWyd.Nr MEN
Religia Spotkania uBOGAcające. - podręcznik + zeszyt ćwiczeń Ks. K. Mielnicki
E. Kondrak
E. Parszewska
JednośćAZ-22-
02/12-
KI-1/13
Język polski Teraz polski! Klasa 5.
Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie, kulturowe i językowe + ćwiczenia.
A.Klimowicz Nowa Era538/2/
2013/
2015
Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś. Klasa5. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej + ćwiczenia. G.Wojciechowski Nowa Era443/2/
2013/
2015
Język angielski Starland 2. Podręcznik wieloletni. J.Dooley
W.Evans
Express Publishing231/2/
2010/
2015
Matematyka Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy piątej szkoły podstawowej, cz. 1 i 2 + zeszyt ćwiczeń. M.Braun
A.Mańkowska
M.Paszyńska
Nowa Era157/2/
2012/z1/
2015

157/3/
2012/z1/
2015
Przyroda Tajemnice przyrody 5. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej + zeszyt ćwiczeń. J. Ślósarczyk
R. Kozik
F. Szlajfer
Nowa Era399/2/
2013/
2015
Muzyka I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV - VI szkoły podstawowej. M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era569/
2012/
2015
Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. J. Lukas
K. Onak
Nowa Era326/2/
2011/
2015
Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era295/2/
2010/
2015
Zajęcia komputerowe Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasa V. G. Koba MIGRA740/2/
2016

powrót
KLASA VI
Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki (oprócz religii) i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła. Podręcznik do religii kupują we własnym zakresie Rodzice.

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWyd.Nr MEN
Religia Tajemnice BOGAtego życia. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska
Jedność AZ-23-02/12
-KI-3/14
Język polskiTeraz polski! Klasa 6. Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie, kulturowe i językowe + ćwiczenia. A. Klimowicz Nowa Era538/3/
2014/
2015
Historia i społeczeństwo Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kasy szóstej szkoły podstawowej + ćwiczenia. G.Wojciechowski Nowa Era443/3/
2014/
2015
Język angielski Starland 3. Podręcznik wieloletni. J. Dooley
W. Evans
Express Publishing231/3/
2010/
2016
Matematyka Matematyka z kluczem. Klasa 6. Podręcznik do matematyki dla szkoły podstawowej M. Braun
A. Mańkowska
M. Paszyńska
Nowa Era157/4/
2011/
2016
Przyroda Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej + zeszyty ćwiczeń cz. 1 i 2. J. Stawarz,
F. Szlajfer,
H. Kowalczyk
Nowa Era399/3/
2014/
2015
Muzyka I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas 4 - 6 M. Gromek, G. Kilbach Nowa Era569/
2012/
2015
Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. J. Lukas
K. Onak
Nowa Era326/3/
2011/
2015
Zajęcia
techniczne
Jak to działa?Klasa 6 Podręcznik do zajęć technicznych dla szóstej klasy szkoły podstawowej. L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era295/3/
2010/
2016
Zajęcia komputerowe "Z nowym bitem". Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI. G. Koba MIGRA740/3/
2016

powrót
KLASA VII
Rok szkolny 2017/2018

Wszystkie podręczniki (oprócz religii) i materiały ćwiczeniowe zapewnia szkoła. Podręcznik do religii kupują we własnym zakresie Rodzice.

PrzedmiotTytuł podręcznikaAutorWyd.Nr MEN
Religia "Błogosławieni, którzy szukają Jezusa".
Podręcznik do nauki religii. Klasa VII (była I gimnazjum).
ks. K. Mielnicki,
E. Kondrak,
E. Parszewska
Jedność AZ-31-01/13
-KI-3/13
Język polski"Nowe słowa na start".
Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
J. Kościerzyńska,
M. Chmiel,
M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz
Nowa Era907/4/
2017
Matematyka Matematyka z kluczem.
Podręcznik do matematyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
M. Braun,
A. Mańkowska,
M. Paszyńska,
K. Wej,
W. Babiański,
E. Szmytkiewicz,
J. Janowicz
Nowa Era875/4/
2017
Fizyka"Spotkania z fizyką".
Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
G. Francuz-Ornat,
T. Kulawik,
M. Nowotny-Różańska
Nowa Era885/1/
2017
Chemia"Chemia Nowej Ery".
Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
J. Kulawik,
T. Kulawik,
M. Litwin
Nowa Era785/1/
2017
Biologia"Puls życia". Klasa 7.
Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły.
M. JefimowNowa Era844/4/
2017
Historia Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla kasy siódmej szkoły podstawowej. J. Kłaczkow,
A. Łaszkiewicz,
S. Roszak
Nowa Era877/4/
2017
Geografia"Planeta Nowa ".
Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
R. Malarz,
M. Szubert
Nowa Era906/3/
2017
Język angielski "Teen Explorer". Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. A. Bandis,
D. Shotton
Nowa Era837/4/
2017
Język niemiecki"Das ist Deutsch!". KOMPAKT.
Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej.
J. KamińskaNowa Era814/1/
2017
Muzyka "Lekcja muzyki".
Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.
M. Gromek,
G. Kilbach
Nowa Era852/4/
2017
Plastyka Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. M. Ipczyńska,
N. Mrozkowiak
Nowa Era903/4/
2017
Informatyka "Teraz Bajty".
Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII.
G. Koba MIGRA806/4/
2017

powrót


powrót do strony głównej