- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * œświetlica
 * biblioteka
    zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki


Dnia 13.06 2014 uczniowie klasy IA i IB wzięli udział w Rajdzie Milusińskich.

Trasa Rajdu prowadziła szlakiem turystycznym w okolicy Sławkowa.
Po pieszym przejściu z przewodnikiem wg wyznaczonej trasy do mety rajdu i gorącym posiłku w karczmie "Austeria", uczniowie przejechali autokarem do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie.

Celem rajdu była popularyzacja turystyki pieszej, zdobywanie punktów do srebrnej odznaki SIEDMIOMILOWE BUTY.

powrót