- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
   - Ognisko Pracy      Pozaszkolnej nr 2
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate
Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. Dzięki wspólnemu działaniu, ustalaniu potrzeb Szkoły, potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwojowych naszych dzieci możemy realizować plany związane z unowocześnianiem naszej placówki.

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

przewodnicząca: pani Justyna Janowska
zastępca przew.: pani Anna Kilan
sekretarz: pani Wioletta Król
skarbnik: pani Edyta Leks
członkowie: pani Małgorzata Borowska
pani Dorota Pieklak


Kontakt z zarządem Rady Rodziców możliwy również przez e-mail: rrsp46@interia.pl


Nr konta Rady Rodziców w SP nr 46:

PKO BP SA o/Sosnowiec 10 1020 2498 0000 8902 0019 2930

Rada Rodziców przy SP nr 46
41 - 218 Sosnowiec
ul. Gwiezdna 2


(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę)

Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc, sugestie i wspieranie działalności Rady Rodziców w celu stworzenia wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły.

Rada Rodziców oraz Dyrekcja SP nr 46


powrót