- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate
Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły. Dzięki wspólnemu działaniu, ustalaniu potrzeb Szkoły, potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwojowych naszych dzieci możemy realizować plany związane z unowocześnianiem naszej placówki.

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/17

ZARZĄD RADY RODZICÓW ZSO NR 7:

pani Justyna Janowska tel. 500 837 231
pani Edyta Leks tel. 510 182 299
pan Przemysław Jezierski     tel. 737 372 110
pan Zbigniew Dejnek


Kontakt z zarządem Rady Rodziców możliwy również przez e-mail: rrsp46@interia.pl


Nr konta Rady Rodziców w ZSO nr 7:

PKO BP SA o/Sosnowiec 10 1020 2498 0000 8902 0019 2930

Rada Rodziców przy ZSO Nr 7
41 - 218 Sosnowiec
ul. Gwiezdna 2


(w tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę)

Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc, sugestie i wspieranie działalności Rady Rodziców w celu stworzenia wizerunku nowoczesnej, przyjaznej Szkoły.

Rada Rodziców oraz Dyrekcja ZSO nr 7


powrót