- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

W dniu 11.02.2016r. uczniowie klasy III B po raz kolejny odwiedzili Sosnowieckie Centrum Sztuki. Tym razem wzięli udział w wystawie "Karnawał - jak bawili się nasi przodkowie".

Dzieci dowiedziały się, że w Polsce czas zabaw, biesiad, balów i maskarad, znany był już od XVI w. Zabawy cieszyły się szerokim uznaniem nie tylko wśród szlachty i arystokracji, ale również u mieszczan i chłopów. Zapusty, to również czas tradycyjnych wypieków: pączków i chrustu zwanego też faworkami.

Wystawie towarzyszyły warsztaty pt. "Karnawałowa maska". Dzieci wykazały się tu inwencją twórczą i pomysłowością. Na warsztatach dzieci bawiły się wspaniale, a efekty tej pracy można podziwiać.