- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy

- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski

- klasa sportowa
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Sosnowiecki klub karateJesteśmy szkołą z klasą


We wtorek - 5 października 2010r.
klasy VA, VB i VC
były na zajęciach terenowych
w Nadleśnictwie w Siewierzu

Uczniowie podzieleni na grupy uzupełniali karty pracy na ścieżce dydaktycznej w lesie. Z pomocą pana leśnika rozpoznawali gatunki drzew i krzewów występujących w naszych lasach, zdobywali wiedzę o korzyściach płynących z lasów i ich zagrożeniach. W Izbie Edukacji Leśnej uczniowie rozpoznawali gatunki zwierząt leśnych. Usłyszeli odgłosy ssaków i śpiew ptaków. Zapoznali się z owadami - szkodnikami. Poznali też odkrywki gleb bielicowych, brunatnych i czarnoziemów. Po sporej dawce wiedzy przyszedł czas na zajęcia rekreacyjno - sportowe i posiłek. Kiełbaska z grilla była pyszna! Pogoda dopisała. Wszyscy wrócili zadowoleni.

Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010 Nadleśnictwo Siewierz2010


powrót