- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy

- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski

- klasa sportowa
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Sosnowiecki klub karateJesteśmy szkołą z klasą


5 października 2011r.
uczniowie klas: Vb i Vc
byli na zajęciach terenowych
w Nadleśnictwie Siewierz'

Uczniowie podzieleni na grupy uzupełniali karty pracy na ścieżce dydaktycznej w lesie. Rozpoznawali gatunki drzew i krzewów występujących w naszych lasach, zdobywali wiedzę o korzyściach płynących z lasów i ich zagrożeniach. W Izbie Edukacji Leśnej uczniowie rozpoznawali gatunki zwierząt leśnych. Usłyszeli odgłosy ssaków i śpiew ptaków. Zapoznali się z owadami - szkodnikami. Po sporej dawce wiedzy przyszedł czas na zajęcia rekreacyjno - sportowe i posiłek.

Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011 Nadleśnictwo Siewierz2011


powrót