- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * ¶wietlica
 * biblioteka
   zobacz nowo¶ci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy

- sprawdzian
- szkoła z klas±
- galeria
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorz±d
   uczniowski

- klasa sportowa
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osi±gnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Sosnowiecki klub karateJeste¶my szkoł± z klas±


¦l±ska Noc Naukowców - klasa III B

¦l±ska Noc Naukowców 2012

Dnia 28.09.2012 r. uczniowie klasy III B wraz z wychowawc± Barbar± Siwek po raz drugi odwiedzili Wydział Filologiczny na Uniwersytecie ¦l±skim, w ramach ¦l±skiej Nocy Naukowców 2012.

Jej kolejna odsłona była pełna barw, dĽwięków i smaków czterech krajów romańskich: Francji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Kraje te stanęły w tę noc otworem przed małymi go¶ćmi i ich rodzinami, a naukowcy zabierali ich w cudown± podróż do Madrytu, Wenecji, gotyckich katedr Francji oraz mrocznych zamków Półwyspu Iberyjskiego...

Na dzieci i ich rodziny czekało 8 warsztatów oraz edukacyjna gra rodzinna na temat krajów romańskich.

Czas "biegł" szybko i nikt nie zauważył kiedy wbiła godzina 22.00 i nast±piło losowanie nagród.

Każde dziecko otrzymał pami±tkę. Po raz kolejny szkoda nam było opuszczać mury Uniwersytetu.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!!!!!!!

¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012 ¦l±ska Noc Naukowców 2012
powrót