- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

Jesteśmy szkołą z klasą


Ślubowanie uczniów klas pierwszych


Dzień 22 października 2009 roku to ważne wydarzenie dla pierwszoklasistów - ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 46.

W trakcie ślubowania uczniowie zobowiązali się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku dla nauczycieli i miłości do Ojczyzny. Pani Dyrektor Elżbieta Firlej dokonała pasowania dzieci na uczniów. Ten wspaniały dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów i przybyłych gości.
powrót