- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * œświetlica
 * biblioteka
    zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki


Ślubowanie pierwszoklasistów

Dnia 10 października 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, przygotowanej pod kierunkiem mgr Elżbiety Mazur i mgr Barbary Siwek. Pięknie ubrani uczniowie wykazali się różnymi umiejętnościami, pokazali, że znają reguły i zasady panujące w szkole, świetnie śpiewają, tańczą i recytują. Uroczystość nie mogła obejść się bez ślubowania na sztandar szkoły. Uczniowie przyrzekali, że będą pilnie uczyć się, a swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Pan Dyrektor ogromnym ołówkiem dotknął ramienia każdego dziecka, tym samym przyjmując go do grona uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali akt pasowania na ucznia, dyplom i upominki ufundowane przez rodziców.

Po uroczystości wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice, zgodnie z tradycją szkoły udali się przed bydynek szkoły. Uczniowie każdej klasy z pomocą rodziców zasadzili drzewko.

Uroczystość pasowania na ucznia dostarczyła dzieciom i ich rodzicom wielu miłych przeżyć i wzruszeń.Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013 Ślubowanie pierwszoklasistów - 10.10.2013
powrót