- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * œświetlica
 * biblioteka
    zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki


W dniu 30 października 2014r w naszej szkole miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. Naszymi gośćmi byli: pan prezydent miasta Sosnowca Górski, pani prezydent Czechowska - Kopeć, radny pan Wiesław Suwalski i Adam Będzieszak. Na uroczystość przybyła także pani Anna Lewandowska z ramienia TPD.

Dzieci przedstawiły program artystyczny gorąco oklaskiwany przez dyrekcję i nauczycieli Przedszkola nr 40 w Sosnowcu i licznie zgromadzonych rodzin dzieci.

Pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki.

Zgodnie z tradycją naszej szkoły uroczystość zakończyło sadzenie drzew na terenie szkoły.

powrót