- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

We wtorek 5 kwietnia 2016 r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY.

Podobnie, jak w ubiegłym roku sprawdzian składał się z dwóch części:
- I (80 minut) - język polski i matematyka,
- II (45 minut) - język angielski.

Wszyscy uczniowie klas VI A i VI B zmierzyli się z tym egzaminem.

Według uczniów zadania z języka polskiego były łatwe, z matematyki nieo trudniejsze. Większość szóstoklasistów nie obawiała się sprawdzianu z języka angielskiego. Czekamy na wyniki :)
>>>powrót