- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

Jesteśmy szkołą z klasą


"Sprzątanie Świata - Polska 2006"
15-16-17 września

Celem "Sprzątania Świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Tematem tegorocznej akcji była selektywna zbiórka odpadów - jej wprowadzanie w naszych domach, miejscach pracy, gminach... Zachęcamy też do likwidowania dzikich wysypisk. Ale przede wszystkim przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko!


Świat sam sobie nie da rady - Segregujmy więc odpady!

- to hasło tegorocznej 13 edycji kampanii

"Sprzątanie Świata"

Podobnie jak w ubiegłych latach nasza szkoła wzięła aktywny udział w tej akcji: 15 września na 3 godzinie lekcyjnej,
sprzątaliśmy najbliższe otoczenie szkoły.

 • Uczniowie odpowiednio przygotowali się do sprzątania (przynieśli gumowe rękawice, kolorowe worki na odpady).
 • Zebrane, częściowo posegregowane śmieci złożono koło pojemnika na śmieci, znajdującego się najbliżej szkoły.
Odpady segregowaliśmy następująco:
 • worki białe - szkło bezbarwne
 • zielone - szkło kolorowe
 • żółte - tworzywa sztuczne i metale
 • niebieskie - papier
 • pozostałe kolory - nie posegregowane odpady
Sprzątaliśmy według wcześniej ustalonego planu:
KLASYTEREN DO SPRZąTANIA
I-IIIboiska szkolne oraz teren najbliższej okolicy szkoły
IVteren między szkołą i przedszkolem a ul. Gwiezdną
VPlac Papieski oraz okolice kościoła
VIteren między ul. 11 Listopada a ul. Zielonogórską

Przed wyjściem w teren, przypomnieliśmy sobie zasady, które zawsze staramy się przestrzegać.

UWAGA - NAJWAŻNIEJSZE JEST TWOJE BEZPIECZEŃSTWO,
DLATEGO:
 • NIE ZBIERAJ NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW NP. ROZBITEGO SZKŁA, DUŻYCH, CIĘŻKICH ODPADÓW itp.,
 • NIE ODDALAJ SIĘ OD GRUPY,
 • NIE PRZECHODŻ PRZEZ ULICĘ,
 • PAMIĘTAJ, PRAWDZIWY PRZYRODNIK JEST: NIEWIDOCZNY, NIESŁYSZALNY I DBA O PRZYRODĘ NIE TYLKO W CZASIE AKCJI "SPRZąTAMY ŚWIAT".
powrót